หมวดสินค้า

รับออกแบบติดตั้งระบบ Computer Server

prathai3g ให้บริการ ปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบ server ทั้งกลุ่มธุรกิจเล็กรวมไปถึง

กลุ่มธุรกิจใหญ่ ห้างร้าน โรงเรียน สถานศึกษา  สถานประกอบการ 

 
1.บริการงานด้านติดตั้ง Server
บริการทำ Server สำหรับบริษัท องค์กร บริการออกแบบและติดตั้ง Server และ network
 
ติดตั้ง Server ด้วย Windows Server 2003,2008
1. ระบบ Domain Controller
2. ระบบ Web Server ( IIS )
3. ระบบ FTP Server
4. ระบบ Files Server
5. ระบบ Mail Server ( Exchange Server )
6. ระบบ Firewall and Proxy Server ( ISA Server )
7. ระบบ DNS Server
8. ระบบ DHCP Server
 
 
ติดตั้ง Server ด้วย Linux
1. ระบบ DNS Server
2. ระบบ Web Server
3. ระบบ NAT Server
4. ระบบ Proxy Server
5. ระบบ DHCP Server
6. ระบบ Mail Server
7. ระบบ File Server
 
2. บริการด้านซอร์ฟแวร์ (Software) ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
        ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ ด้าน Server ไม่ว่าจะเป็น window server 2000, 2003, 2008
3. ให้คำปรีกษา (Consultant)เกี่ยวกับรายระเอียดการเลือกซื้อหรือการใช้งาน เซิฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค และคอมพิวเตอร์
4. บริการ ปรึกษา ด้าน Anti Virus ของ Server ,computer PC , Notebook 
5. บริการด้าน การสำรองข้อมูล(ฺBackup)ทั้งเครื่อง server และเครื่อง client ในองค์กรนั้นๆ
 
 
 
ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้
เว็บน่าสนใจ