ลิงค์ดาวน์โหลด

ติดตามดูภาพการติดตั้ง ได้ที่

www.facebook.com/prathai3g

 

คลิกดาวน์โหลด! เลยครับผม

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ต ปรับปรุง ปี 2554

2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต  

3. รายชื่อทที่ทาการไปรษณ์/เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ที่เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด