ข้อตกลงในการซื้อขาย

การรับประกัน/เคลมสินค้า

 **สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืน
 
เงื่อนไขของสินค้าที่ส่งเคลม
 
1. สินค้าต้องไม่แตก หัก บิ่น ไหม้ หรือไม่อยู่ในสภาพปกติ
2. สติกเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพปกติ ฉีกขาดถือว่าประกันหมดนะครับ
 
หมายเหตุ
-การรับประกัน(warranty) คือการเปลี่ยน/ซ่อมสินค้าให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดอายุประกันตามเงื่อนไขการเคลมสินค้า
-การรับประกัน(warranty) ไม่ใช่การรับประกันความพอใจ นำสินค้าไปใช้งานอะไร คาดหวังว่าจะได้อะไรจากเงินที่จ่าย โปรดโทรปรึกษาเราก่อนซื้อ
-ระยะเวลาการเคลมสินค้า 1 - 7 วัน(ไม่รวมวันหยุด) , กรณีสินค้าประกันศูนย์ระยะเวลาตามมาตรฐานของแต่ละศูนย์
-กรณีสินค้าเลิกจำหน่ายหรือไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะจัดหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเปลี่ยนให้
-สำหรับลูกค้าที่เอาแต่ใจโปรดไปซื้อที่ร้านอื่น
-สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี

 

เงื่อนไขการรับประกันแท็บแล็ต 

1.การรับประกันจะมีผลเมื่อคุณรับสินค้าไปนะครับ
2.การรับประกันความเสียหายที่เกิดความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3.สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 
4.การรับประกัน ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายยูเอสบี สายไฟ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จไฟ
5.การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอร์ฟแวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าทั้งสิ้น
6.การรับประกันไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น ตกพื้น หล่นน้ำ ไฟช็อต เสียบไฟผิด 
ความเสียหายจากสาเหตุข้างต้น ลูกค้าจะต้อง เป็นผู้เสียค่า อะไหล่และค่าบริการ ในการซ่อมเอง
7.เครื่องที่ผ่านการดัดแปลง หรือนำอะไหล่อื่นมาใส่แทนอุปกรณ์เดิม จะถือว่าสิ้นสุดประกันในทันที
8.อนุญาติให้อัพเฟิร์มแวร์ ซอร์ฟแวร์ แต่ถ้าทำแล้วเครื่องเกิดอาการผิดปกติ หรือ เปิดไม่ติด หมดประกัน
9.รับประกันสินค้าเป็นเวลา 6 เดือน ส่งซ่อมศูนย์นะครับ เสียค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเอง ตามความเหมาะสม
10. การรับประกันถ้าผิดทุกข้อถือว่าสินสุด เมื่อ void การรับประกันฉีกขาด 
11. สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
 
 
เงื่อนไขการรับประกัน การติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3G  ของ ร้านประทายสามจี 
1.การรับประกันจะมีผลเมื่อคุณได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์และสินค้า
2.การรับประกันความเสียหายที่เกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง
3.สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 
4.การรับประกัน ไม่รวมถึงโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้งาน 
4.1 โปรโมชั่นเน็ต 3G ลูกค้าเป็นคนกำหนดและจัดหาเอง ทางร้านจะมีแถมให้
4.2 โปรโมชั่นเน็ต 3G แต่ละเครือข่ายจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ความสมัครใจของลูกค้า
ลูกค้าจะมาแสดงความไม่พอใจว่าความผิดของร้านไม่ใช่ เมื่อเน็ตเริ่มช้า
เพราะปริมาณการใช้งานของลูกค้าใช้หมด
5.การรับประกันไม่รวมถึงการใช้งานที่ผิดวิธี เช่น ตกพื้น หล่นน้ำ ไฟช็อต
เสียบไฟผิด อุปกรณ์ชำรุดจากลูกค้าเอง ความเสียหายจากสาเหตุข้างต้น ลูกค้าจะต้อง
เป็นผู้เสียค่า อะไหล่และค่าบริการ ในการซ่อมฟรี แต่ไม่รับประกันการใช้งานเหมือนเดิม
6.เครื่องที่ผ่านการดัดแปลง หรือนำอะไหล่อื่นมาใส่แทนอุปกรณ์เดิม จะถือว่าสิ้นสุดประกันในทันที
7.รับประกันสินค้าเป็นเวลา 6 เดือน ส่งซ่อมศูนย์นะครับ เสียค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเอง ตามความเหมาะสม
8. การรับประกันถ้าผิดทุกข้อถือว่าสินสุด เมื่อ void การรับประกันฉีกขาด
9.เมื่อลูกค้าติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากเราแล้ว ทางร้านไม่รับสินค้าคืนในกรณีใดๆทั้งสิ้น (ลูกค้าควรพิจารณาการอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง)
10. ติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ (ถ้าไม่รับโทรทางร้านจะโทรกลับ เนื่องจากอาจจะติดธุระ )
11.สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
 
 
เงื่อนไขการรับประกันการติดตั้งอุปกรณ์และสินค้า (Access Point ,Wireless,Accessories )
1.การรับประกันจะมีผลเมื่อคุณได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์และสินค้า
2.ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการติดตั้ง
3.สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ภายในระยะเวลาที่รับประกัน
4.การรับประกัน ไม่รวมถึงโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้งาน
5.การรับประกันไม่รวมถึงการใช้งานผิดวิธี เช่น ตกพื้น น้ำเข้า หล่นน้ำ ไฟซ็อต เสียบผิด
อุปกรณชำรุจจากลูกค้าเอง ความเสียหายข้างต้น ลูกค้าจะต้องเสียค่า อะไหล่
และค่าบริการเอง แต่ไม่รับประกันการใช้งานเหมือนเดิม
6.เครื่องที่ผ่านการดันแปลง หรือนำอะไหล่อื่นมาใส่แทน ถือว่าสิ้นสุดประกัน
7.การรับประกันสินค้า 1 ปี ส่งซ่อมศูนย์ค่าอะไหล่ เสียค่าขนส่งค่าใช้จ่ายเอง
8.เมื่อลูกค้าติดตั้ง Hospot กระจายเน็ตจากเราแล้ว ทางร้านไม่รับสินค้าคืน
ในกรณีใดๆ ทั้งสิน (ลูกค้าควรพิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง)
9.การรับประกันถ้าผิดทุกข้อถือว่าสินสุด และเมือ Void รับประกันฉีกขาด
10.สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
 
สภาพผิดปกติของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน
1.มีสภาพผิดปกติทางรูปทางภายนอกของสินค้า ได้แก่ แตก ,หัก ,บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ บางส่วนหายไป
2.มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,
  ตะไคร่น้ำ,มีร้อยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
3.สติ๊กเกอร์รับประกัน ไม่สมบูรณ์ มีรอยฉีกขาด , หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข
  หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
4.ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)
5.สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ เกิดอุบัติเหตุกับสินค้า
6.ปัญหาที่เกิดจากขึ้นจากซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่ตั้งโดยผู้ซื้อ
7.สินค้าเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน หรือ ฟ้าผ่า เป็นต้น
8.มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อม โดย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
 
ติดตามดูภาพการติดตั้ง ได้ที่

www.facebook.com/prathai3g